110 alternatieven voor lopen en praten

Met goedgekozen werkwoorden laat je een lezer zien wat er gaande is.